Tangoki‎ > ‎O nas‎ > ‎

Projekt szkoleniowy

Uczestniczymy w interdyscyplinarnym projekcie szkoleniowym prowadzonym w ramach „Biologii niewerbalnych systemów komunikacji, koordynacji i porozumienia”.


Niewerbalne porozumienie i harmonia ruchu jest istotą tanga argentyńskiego. Stanowi to o jego niezwykłym uroku i pięknie. Elementy tego porozumiewania się mają miejsce nie tylko w tańcu. Występują w wielu innych obszarach naszej aktywności (muzyka, sport, teatr). Są również przedmiotem badań wielu gałęzi nauk (psychologia, socjologia, behawioryzm i in.).
Niewerbalne powodowanie czyimś ruchem jest sztuką. Wiąże się z wzajemnym zawierzeniem, zaufaniem, brakiem negatywnych skojarzeń, a także pozytywnym nastawieniem, swobodą i lekkością. To niezwykła umiejętność wymagająca wyczucia, wrażliwości, gotowości do odczytywania intencji i sugestii prowadzącego, jak również subtelnych niuansów energetycznego przekazu i mowy ciała. Zdolność ta wynika nie tylko z mistrzowskiego opanowania techniki, lecz także z wzajemnego uwrażliwienia się na siebie partnerów. Umożliwia to subtelną, jasną, dającą przyjemność komunikację i harmonię porozumienia.

Nasuwa się tu szereg pytań. Czy owe nieuchwytne z pozoru sygnały można ująć w kategoriach systemu? W jakiej mierze obserwacje i wnioski można odnieść do innych obszarów życia? Czy są one względem siebie komplementarne? Jak pokonywać różnorodne bariery komunikacji? Odpowiedzi na te pytania przynosi nowatorski, interdyscyplinarny projekt szkoleniowy prowadzony w ramach biologii niewerbalnych systemów komunikacji, koordynacji i porozumienia objęty programem badań „JK - system”, w którym mamy przyjemność uczestniczyć.

Od dawna obserwowano ławice ryb i ptasie stada podczas lotu. Ta fantastyczna synchronizacja ruchu, która umożliwia pokonywanie przestrzeni bez kolizji wprowadza nas w zadumę. Zachowanie dynamiki ruchu w tak dużych skupiskach jest możliwe dzięki ewolucyjnie ukształtowanym 
zdolnościom komunikacji i koordynacji poruszania się tych zwierząt. Przepływ informacji pomiędzy osobnikami w tych społecznościach ukształtował ich strategię przetrwania. Ta wyjątkowa zdolność komunikacji, koordynacji ruchu i porozumiewania się stały się obiektem zainteresowań wielu badaczy.http://zsi.ii.us.edu.pl/~mboryczka/IntStad/pso_inspiracje.php

https://www.youtube.com/watch?v=n0hax_G2FpU

http://m.interia.pl/interia-tv/video,vId,1281999

www.tangopoznan.eu/pdf.php?type=A&item_id=59