Ceny

Karnety na zajęcia grupowe w Gdyni i w Gdańsku

na 4 zajęcia 140 zł (ważne przez 5 kolejnych tygodni)

na 8 zajęć 240 zł (ważne przez 10 kolejnych tygodni)

Karnet miesięczny MAX 340 zł (można brać udział w każdych zajęciach w miesiącu)

na pojedynczą lekcję 40 zł

Karnety miesięczny na zajęcia internetowe

jedna lekcja tygodniowo 120 zł

dwie lekcje tygodniowo 220 zł

na pojedynczą lekcję 40 zł


Warsztaty weekendowe dla początkujących

200 zł od osoby (6 godzin zajęć)

Warsztaty weekendowe dla tańczących

jeden dzień - 100 zł od osoby (3 godziny zajęć)

Lekcje indywidualne (dla 1 osoby lub 1 pary)

160 zł lekcję (60 minut) z jednym nauczycielem , 250 zł za lekcję z parą nauczycieli

Imprezy wyjazdowe

Różne ceny dla różnych wyjazdów. Z hotelami negocjujemy atrakcyjne ceny dla uczestników imprez.